این محصول از چوب‌های لایه‌ای ساخته شده و در ابعاد مختلف با زاویه و گام مختلف برای انواع موتورها قابل طراحی، ساخت نمونه و تولید انبوه می‌باشد