Uncategorized

You Are Currently Here:Home > Uncategorized

  • این دستگاه قادر است تعداد هسته های باران زای حاصل از سوختن هر گرم از مواد ویژه بارورسازی ابرها را با دقت بالایی شمارش و تعداد و توزیع اندازه ذرات این هسته ها را بصورت دیجیتال گزارش کند

  • این فلرها به صورت درجاسوز و پهپادی برای بارورسازی ابرهای سرد استفاده میشود. زمان سوختن هر فلر ۴ دقیقه می‌باشد

  • این محصول از چوب‌های لایه‌ای ساخته شده و در ابعاد مختلف با زاویه و گام مختلف برای انواع موتورها قابل طراحی، ساخت نمونه و تولید انبوه می‌باشد

  • یک ابزار تفریحی جهت موج سواری از جنس کامپوزیت است. در مقایسه با نمونه خارجی دارای قیمت و وزن بسیار کمتر می‌باشد