اخبار

اخبار2020-06-06T10:53:20+00:00

اطلاع از

اخرین رویدادهای فاطر

با پیگیری این بخش از آخرین رویدادها و موقعیت های حال حاضر در مراکز نوآوری فاطر مطلع شوید

اطلاع از

آخرین رویدادهای فاطر

با پیگیری این بخش از آخرین رویدادها و موقعیت های حال حاضر در مراکز نوآوری فاطر مطلع شوید

تسهیل‌گری فرایندها حلقه گمشده ارتباط صنعت و جامعه نخبگان

5-stars-white

تایید شده توسط بزرگترین های صنعت